Muovailutaidetta Pihkapuistossa

Rehtori Sampsa haastatteli kahta Pihkapuiston ala-asteen 1-4 C-luokan oppilasta, joiden pieni taidenäyttely on esillä ruokalan aulassa. Näyttelyssä on esillä perhe syömässä Mäkkärissä – koirakin on mukana. Tässä ravintolassa on myös pieni eläinhuoneisto, kuten Jenna asian ilmaisi.

Taideteosten tekijät ovat Jenna Salmi ja Laura Bahriga. Sampsa haastatteli taiteilijoita.

muovailu 1

Jennan ja Lauran näyttely ruokalan vitriinissä

Mistä saitte idean tähän työhön?

Jenna: Me vain alettiin tehdä muovailuvahoja ja siitä se sitten lähti.
Laura: Meillä oli tosi hyvää taitoa.

Teitte siis yhteistyötä, Jenna ja Laura?

Laura: Yhdessä oli kivaa tehdä.
Jenna: Molemmat päätimme yhdessä mitä teemme. Se oli hauskaa tehdä loppuun ne jutut.

Tämähän hienoa. Koulu haluaa kehittää yhteistyötaitoja. Teettekö te yleensäkin paljon yhteistyötä?

Jenna: Välillä.
Laura: Joskus.

Onko niin, että kaikkea ei voi tehdä yhteistyönä?

Jenna: Joo, koska kaikki asiat eivät ole sellaisia.

Kauanko työvaihe kesti?

Jenna: Musta me tehtiin koko viikko, mutta ei ihan joka päivä.

Miten tämä vaikutti teidän ystävyyteenne?

Jenna: Me alettiin leikkiä enemmän.
Laura: Joskus toistenkin kanssa silti.

Kiitos haastattelusta. Onko teillä vielä muita taiteellisia yhteistyöprojekteja tulossa?

Jenna ja Laura: Emme tiedä, ehkä. Toivotamme mukavaa lukemista kaikille.

muovailu 2

Jennan ja Lauran näyttelyn kokoamisvaihetta 

muovailu 3

Jenna

Mainokset

Vertaissovittelu esittelyssä

verso

verso

Helsingin läntisille alakouluille oli yhteinen koulutuspäivä 8.10.2015 Kannelmäen peruskoululla. Tällöin jokaisen koulun piti järjestää paja, jossa esitteli oman koulunsa jotain hyvin toimivaa käytäntöä. Meidän koulumme päätti esitellä vertaissovittelutoimintaa. Erityisopettaja Kaarina Torvela ja 6. luokan oppilaat Kalle, Santeri sekä Aada ottivat asian hoitaakseen.

Pajassamme vapaaehtoiset yleisön joukosta yhdessä verso-oppilaiden kanssa olivat riitelijöinä ja sovittelivat kuivitellun riidan. Esityksen jälkeen Kalle, Santeri ja Aada kommentoivat mikä esityksessä oli ns. hyvää ajatellen sovittelua ja mikä ei sopinut sovittelun periaatteisiin. Lisäksi yleisö teki meille kysymyksiä ja tiedusteli kokemuksiamme sovittelutoiminnasta, mm. mitä haasteita on saada opettajat motivoitumaan sovittelun käyttöön ja miten oppilaat kokevat sovittelun vaikuttaneen koulun riitelyihin ja kiusaamiseen.

Kalle, Santeri ja Aada saivat kovasti kiitosta hyvistä ja asiantuntevista kommenteista ja vastauksista. Myös oppilaiden mukana olo kyseisessä tapahtumassa huomioitiin osallistavana ja positiivisena asiana.

Lisää vertaissovittelutoiminnasta: http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu/