Eläintutkimuksia

elaintutkimukset

4-5A:n  eläintutkimukset

Tutkimme luokassamme ryhmätöinä eläimiä. Tutkimme esimerkiksi kettua, pöllöä, ilvestä, valkohaita, gepardia ja jääkarhua. Eläimen valinta tapahtui sen perusteella, että ei esimerkiksi tiennyt kyseisestä eläimestä paljon etukäteen. Osa valitsi tutkittavan eläimen sen perusteella, että oli jo valmiiksi vähän kiinnostunut kyseisestä eläimestä. Muutama halusi tutkia tiettyä eläintä sen harvinaisuuden takia. Joku halusi tutkia lempieläintään. Joillekin oli vaikea päättää, mitä eläintä ryhtyisi tutkimaan ja missä ryhmässä.

Tutkimus aloitettiin suunnittelulla. Suunnitteluvaihe oli joidenkin mielestä tylsä.

Tutkimusta tehtiin etsimällä tietoa netistä ja kirjoista, jotka haimme Malminkartanon kirjastosta. Jotkut löysivät aiheeseen liittyvän kirjan myös koulun kirjastosta. Kirjoitimme tietoa Word-dokumentteihin ja teimme eläimistä luokan seinälle julisteet. Joihinkin kysymyksiin ei löytynyt vastausta.

Lopuksi jokainen ryhmä piti luokalle esityksen tutkimastaan eläimestä. Annoimme toisillemme palautetta esitysten jälkeen. Opettaja pyysi ryhmiä täyttämään myös itsearviointipaperin ryhmätyön tekemisestä. Siinä oli erilaisia kysymyksiä, kuten miten työskentely sujui ja mikä oli helppoa ja mikä vaikeaa.

Opimme monta uutta asiaa eläimistä. Osa olisi halunnut tutkia vielä muitakin eläimiä. Kaiken kaikkiaan tutkimusten teko sujui hyvin.

Mainokset